Отложих лечението за около година след поставянето на диагнозата “, казва Кьон

Отложих лечението за около година след поставянето на диагнозата “, казва Кьон

През последните няколко десетилетия нарастващата наличност на биологични и небиологични лекарства, модифициращи болести (DMARDs), отвори вратата за широк

Details »